Veiligheidsnormering kluizen

Waardeberging

De waardebergingen voor contant geld en kostbaarheden geven aan wat de weerstand van de kluis tegen inbraak is. Dit wordt vertaald naar limiet die gedekt wordt door de verzekering. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de kluis zich bevindt in een onbewoond, onbewaakt en onbeveiligd pand binnen de bebouwde kom. Mocht de situatie bij u anders zijn, dan kan dit gevolgen hebben voor de waardeberging van de kluis. Overleg dit met uw verzekeraar. Onderstaande tabel toont de waardeberging voor contant geld en kostbaarheden per veiligheidsnormering geldend in Nederland.

Normering Contant geld Kostbaarheden
EN 14450 S1 € 2.500 € 5.000
EN 14450 S2 € 5.000 € 9.000
EN 1143-1 Grade 0 € 7.000 € 14.000
EN 1143-1 Grade I € 10.000 € 20.000
EN 1143-1 Grade II € 25.000 € 50.000
EN 1143-1 Grade III € 45.000 € 90.000
EN 1143-1 Grade IV € 75.000 € 150.000
EN 1143-1 Grade V € 125.000 € 250.000
EN 1143-1 Grade VI € 250.000 € 500.000
EN 1143-1 Grade VII of hoger In overleg met uw verzekeraar In overleg met uw verzekeraar

ECB-S

ECBS-logo
Kluizen met een ECB-S label zijn getest volgends de normen van het European Security Systems Association (ESSA). Dit onafhankelijk testinstituut zorgt voor uniforme testmethoden en normering. Kluizen met een certificatie door het ESSA krijgen een blauw ECB-S label. Deze certificatie bevat het certificaatnummer, de weerstandsklasse, het bouwjaar en het gewicht van de kluis. Dit label bevindt zich ook aan de binnenkant van de kluis.

RDW/BOVAG erkenning

Vanaf januari 2015 moeten kentekenbewijzen deel II moeten veilig kunnen worden opgeborgen. De RDW en de BOVAG hebben voor het opbergen van documenten (wilsverklaringen, machtigingen en blanco tenaamstellingsbewijzen) eisen opgesteld. Kasten die aan deze eisen voldoen, kunnen door dit keurmerk worden herkend.

 

Voorbeeldlabel van een gecertificeerde kluis

Hieronder zit u een voorbeeld van een label wat zich aan de binnenkant van een gecertificeerde kluis moet bevinden. Als voorbeeld heeft deze kast een ECB-S label, andere labels zoals VdS (Duits keuringsinstituut) of a2p (Frans keuringsinstituut) zijn ook mogelijk.